In dit gedeelte wordt er uitgelegd hoe je een filter kunt maken. Je hebt de keuze uit 2 mogelijkheden.

De eerste mogelijkheid is het emmerfilter: dit is een imitatie van de filterkuipen zoals die in brouwerijen worden gebruikt. Het bestaat uit twee emmers. Van een emmer is de bodem doorboort met kleine gaatjes van ± 2 mm. De 2e emmer heeft aan de zijkant vlak boven de bodem een gat gekregen met daarin een aftapkraan. Als je de geperforeerde emmer in de emmer met de aftapkraan laat zakken vormen ze samen een filter. Na de maischstap wordt de maisch in zijn geheel overgebracht in de emmers. De borstel blijft dan op de gaatjesbodem liggen en het wort loopt er doorheen en kan via de kraan in de onderste emmer worden afgetapt. De emmers moeten 20 liter kunnen bevatten.

Mogelijkheid 2 is het zogehete hevelfilter. Dit bestaat uit een stelsel van koperen waterleiding pijp. De pijpjes zijn om de cm voorzien van een zaagsnede. Het stelsel heeft één stijgpijp met daaraan een slang. Het hele stelsel wordt na het maischen in zijn geheel in de pan met de maisch gezet. De borstel zakt om het stelsel heen. Via de stijgpijp en de slang kan nu het wort worden aangezogen. Zodoende kan het wordt worden afgeheveld.

Een aantal opmerkingen over de twee soorten filtersystemen.

Emmerfilter

 • Het filter moet groot genoeg zijn om alle maisch te kunnen bevatten.
 • De brouwpan is direct beschikbaar zodra alle maisch in het filter zit.
 • Er zal bij het overbrengen van de maisch van pan naar filter zuurstof in de maisch komen.
 • De maisch koelt af tijdens het overbrengen van pan naar filter

Hevelfilter

 • Het filter past precies in de pan, er is geen capaciteitslimiet.
 • Geen overgieten.
 • Geen temperatuursverlies.
 • Geen zuurstof opname.
 • Pan is pas weer beschikbaar nadat het filteren is afgelopen.
 • Snel filteren.
 • Snel heldere wort

Er zijn in de amateur-brouwwereld al heel wat vergelijkende tests gedaan tussen beide twee filtersystemen. Ze hebben beide hun voor- en nadelen maar het hevelfilter komt de laatste tijd toch wel als favoriet uit de bus. Beide systemen zijn in één of twee avonden zelf te maken zonder veel gereedschap. In de bijlagen van het cursusboek vind je een bouwbeschrijving van beide systemen

Voor foto's van diverse filters kun je kijken op het hobbybrouwen forum en dan zoeken op Filter of hevelfilter. (deze site is een zeer interessant discussieforum over bierbrouwen. Je kunt je hier gratis aanmelden en meelezen of mee discussiëren)